درباره ما

داستان مالاگر

در ایران باستان، هخامنشیان برای فرستادن بی درنگ پیام های ارزشمند، راهکاری نوآورانه آفریدند که تلگراف نوری نامیده شده است. آنها رشته ای از تپه ها را در گستره سرزمین خود برگزیدند و برای جا به جایی پر شتاب پیام ها بر روی آنها آتش هایی با دو رنگ نا همسان ( سرخ و سپید) می افروختند که کارکردی مانند صفر و یک در جا به جایی پیام های امروزی داشت. بدین روش، نور ابزاری کارآمد برای فرستادن پیام هایی با خط میخی شد. این رشته تپه ها از پایتخت آغاز و از جایگاهی مشخص شاخه شاخه میشد تا به سرزمین های گوناگون پیام ها فرستاده شود. در جایی که این رشته تپه چند شاخه میشد دشتی پر از تپه های آتش بوجود آمد که مالاگر نام گرفت. مالاگر یعنی ” سرزمین آتش“( این نام در گذر زمان به ملایر دگردیسی یافت). ما کوشش خواهیم کرد همچون نیاکانمان با آفرینش راهکارهای نو و کارآمد جهانی بهتر بسازیم.

معرفی

ما از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل هوشمند آغاز کردیم. با گذشت بیش از 10 سال، تجربیات زیادی در زمینه ترافیک، فناوری اطلاعات، مدیریت شهرها و راهها اندوخته ایم و اندوخته هایمان را برای خدمت به کارفرمایانمان بکار میگیریم. محصولات و خدمات ما طراحی شده اند تا به آفرینش “شهر هوشمند” و “راه هوشمند” کمک کنند. رویارویی با زیست بومی که همواره با دغدغه هایش درگیر بوده ایم به روشنی ما را به این نتیجه رسانده است که شرط موفقیت حداکثری سامانه های گوناگون پیوستگی و یکپارچگی این سامانه هاست. از این رو نقشه راه ما رسیدن به پلتفرم های یکپارچه جهت تامین نیاز ذینفعان زمینه کاریمان خواهد بود.

ماموریت ما

تولید محصول و ارائه خدمات ایرانی، با توان رقابت جهانی

ارزش های ما

 خلاقیت: ما معتقدیم همه ی انسان ها خلاق هستند و از این خلاقیت در همه ی ابعاد کاریمان بهره می جوییم.

پاسخگویی: ما می کوشیم آنگونه به مشتریانمان پاسخگو باشیم که دوست داریم سایرین به ما پاسخگو باشند.

مسئولیت پذیری: ما می خواهیم سازمانی بر پایه ی فرهنگ مسئولیت پذیری بنا کنیم

گواهینامه ها

با مالاگر در تماس باشید