شهـر هـوشمنـد می آفرینیم و آفریده می شویم محصولات و راهکارها راه هـوشمنـد می آفرینیم و آفریده می شویم محصولات و راهکارها داده کـاوی نرم افزار هوشمند، دستیار هوشمند محصولات و راهکارها
Wave Wave

زمینـه کـاری ما

به فراخور شرایط محیطی و اجتماعی و تغییرات اساسی در دوره های مختلف، نیازهای بشر نیز دگرگون می شود و شکل جدیدی به خود می گیرد. در عصر اطلاعات شناخت نیازها از طریق گرد آوری، تحلیل و پالایش داده ها انجام و از طریق هوشمندسازی فرایندها پاسخ داده می شود. عصری که نه تنها در آن نیاز به سرعت و دقت را نمی توان انکار کرد، بلکه کلید موفقیت در این زمینه پاسخ های سریع و دقیق به نیازهای پیش روی جوامع است. ما در مالاگر کوشش خواهیم کرد با بکارگیری فناوری های روز دنیا نقشی ساده تر از دل این پیچیدگی ها برای مدیران ترسیم کنیم و بر پایه داده ها و تحلیل های درست، شناخت مشکلات و راهکارها را عمق بخشیده و ابزارهای کارآمد برای آفرینش شهر هوشمند و راه هوشمند را فراهم آوریم.
20
شمار مشتریان
88
شمار پروژه ها
1389
آغاز به کار

راهـکارهای مـا

داده کاوی

داده کاوی

به فرآیند کشف الگوها، همبستگی و نظم از دل مجموعه داده های خام، پراکنده و ظاهرا بی نظم داده کاوی می گویند. هدف از استخراج و تحلیل داده ها جستجو در مجموعه اطلاعات پنهان در لایه های مختلف است که کشف آنها منجر به تولید دانش و راهکارهای جدید برای حل مشکلات موجود و پیش رو می شود. ما در مالاگر به گردآوری داده ها بسنده نمی کنیم و با کاوش در داده ها به دنبال ارائه ی راهکارهای مفید در زمینه های کاریمان هستیم.

راه هوشمند

راه هوشمند

راه ها شاهرگ های حیاتی برای تپیدن قلب شبکه حمل و نقل و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جوامع هستند که روز به روز پیچیده تر می شوند. در این راستا، ما در مالاگر همواره می کوشیم تا سخت افزار و نرم افزارهای هوشمند جهت مدیریت هر چه کارآمد تر راه ها را به مدیران و کارشناسان عرضه کنیم.

شهر هوشمند

شهر هوشمند

به شهری هوشمند گفته می شود که خدمات و شبکه های موجود در آن با استفاده از تکنولوژی های دیجیتال و ارتباط دوربرد (telecommunication) به شکلی کارآمدتر در اختیار کاربران و کسب و کارها قرار گیرد. ایجاد شهر هوشمند پاسخی هوشمندانه به چالش ها و فراهم آوردن زیرساخت های لازم همگام با رشد جمعیت و گسترش جوامع است. یکی از اهداف ما در مالاگر ایجاد محصولات و راهکارهایی در راستای کشف و ساختن تکه هایی از پازل بزرگ شهر هوشمند است.

می آفـرینیـم و آفـریـده می شویم

اصـول کـاری مـا

پـایـداری

کـارآمـدی

سـادگـی